VietSchool Mobile

Kết quả học tập

Xem điểm, hạnh kiểm, nhận xét, các báo cáo phân tích kết quả học tập.

Thời khoá biểu, thông báo

Xem thông báo, thời khóa biểu, lịch báo giảng .

Thông báo tự động, nhanh chóng, liên tục

Hệ thống tự động báo ngay khi có điểm, thông báo hoặc thời khoá biểu mới.

Đầy đủ, tiện lợi

Tra cứu thông tin đầy đủ, tiện lợi và chủ động hơn.

HỖ TRỢ KỸ THUẬT


Full time
Phương Ân : 09 88 00 77 25 - 0912 838 912
phuongan@prosoft.com.vn

Hữu Lộc : 0963 250 603 - 0919 339 158
loc@prosoft.com.vn