VietSchool Mobile

Kết quả học tập

Xem điểm, hạnh kiểm, nhận xét, các báo cáo phân tích kết quả học tập.

Thời khoá biểu, thông báo

Xem thông báo, thời khóa biểu, lịch báo giảng .

Thông báo tự động, nhanh chóng, liên tục

Hệ thống tự động báo ngay khi có điểm, thông báo hoặc thời khoá biểu mới.

Đầy đủ, tiện lợi

Tra cứu thông tin đầy đủ, tiện lợi và chủ động hơn.

HỖ TRỢ KỸ THUẬT


Giờ hành chánh

02773 873 013

Full time
Phương Ân : 09 88 00 77 25
phuongan@prosoft.com.vn

Hữu Lộc : 0963 250 603
loc@prosoft.com.vn

Thanh : 0962 600 643
phanthanh@prosoft.com.vn
 
Phát : 0968 140 454
phat@prosoft.com.vn

Tú : 0984 948 365
vantu@prosoft.com.vn

Hiếu : 0969 057 700
hieu@prosoft.com.vn