VietSchool Mobile

Kết quả học tập

Xem điểm, hạnh kiểm, nhận xét, các báo cáo phân tích kết quả học tập.

Thời khoá biểu, thông báo

Xem thông báo, thời khóa biểu, lịch báo giảng .

Thông báo tự động, nhanh chóng, liên tục

Hệ thống tự động báo ngay khi có điểm, thông báo hoặc thời khoá biểu mới.

Đầy đủ, tiện lợi

Tra cứu thông tin đầy đủ, tiện lợi và chủ động hơn.

Thông tin chung


(067)3 873 013

Kỹ thuật


TP. HCM & BÌNH DƯƠNG

Sang : 0919 787 202 - 0962 600 641
sang@prosoft.com.vn
Hiếu : 0938 777 247 - 0969 057 700
hieu@prosoft.com.vn

ĐỒNG THÁP & H.TRỢ CHUNG

Hữu Lộc : 0919 339 158 - 0963 250 603
loc@prosoft.com.vn
Phương Ân : 09 88 00 77 25 - 0912 838 912
phuongan@prosoft.com.vn

CẦN THƠ, VĨNH LONG, SÓC TRĂNG & CÀ MAU

Phát : 0907 394 268 - 0968 140 454
phat@prosoft.com.vn
Văn Tú : 098 49 48 365 - 0939 219 092
vantu@prosoft.com.vn

BÌNH PHƯỚC

Hoài : 0968 794 715

KIÊN GIANG

Tuấn : 0913 993 673

AN GIANG

Phan Thanh : 0912 478 365 - 0962 600 643
phanthanh@prosoft.com.vn
Phương Ân : 09 88 00 77 25 - 0912 838 912
phuongan@prosoft.com.vn