Trộn đề : Hỗ trợ trộn đề theo cấu trúc VietTest, hỗ trợ chuyển đổi đề thi về dạng VietTest để trộn đề.

Hỗ trợ thi Online.

Kết quả xếp TKB luôn đạt 100% với tốc độ xử lý cực nhanh.

Hệ thống ràng buộc được cập nhật liên tục đáp ứng tốt nhất các yêu cầu xếp TKB.

Chức năng kéo thả linh hoạt cho phép người dùng tinh chỉnh TKB theo ý muốn.

Biểu mẩu in ấn đẹp, đầy đủ.Hỗ trợ kết xuất thời khóa biểu sang excel, html, website….

Gửi tin nhắn thông báo TKB mới đến giáo viên, phụ huynh và học sinh. Hỗ trợ thống kê số tiết dạy lớp, GV. Khởi tạo dữ liệu trong vòng 02 giờ. Hỗ trợ kỹ thuật nhanh chóng, kịp thời trong suốt quá trình sử dụng phần mềm.

Mạng học sinh là một dịch vụ tra cứu thông tin của VietSchool.

Dịch vụ này miễn phí đối với những khách hàng đã tham gia Sổ liên lạc điện tử(SLLĐT).

Những khách hàng chưa tham gia SLLĐT cũng có thể xem thông tin bằng cách nạp tiền trực tiếp trên website này.

Mức phí thu tiền dịch vụ ở đây đang áp dụng 50.000đ/học kỳ.

Copyright by Prosoft